Aktualności

„Duża” nowelizacja Ordynacji podatkowej w 2015 r. – projekt zmian

Planowane Nowości: pełnomocnictwa ogólne do reprezentowania we wszystkich sprawach podatkowych, informatyzacja kontroli dokumentacji księgowej, elektroniczna kontrola skarbowa i podatkowa, wskazanie innego niż adres zamieszkania adresu do korespondencji z fiskusem (także doręczenia na skrzynkę pocztową), podwyższenie o 150 % stawki odsetek za zwłokę, przejęcie przez urząd kontroli skarbowej (od urzędu skarbowego) postępowań dotyczących spraw bankowych, wyznaczenie […]

Więcej >>
Wesołych Świąt Wielkanocnych Więcej >>
Cennik BHP

NAZWA SZKOLENIA CZAS TRWANIA Cena netto INSRUKTAŻ OGÓLNY 3 GODZ. 50 PLN INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY DO 8 GODZ. OD 30 PLN SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI 16 GODZ. OD 120 PLN SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH MIN. 8 GODZ. OD 60 PLN SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO – TECHNICZNYCH MIN. […]

Więcej >>
Zobacz wszystkie wpisy >>

Ważne wydarzenia

Obowiązki sprzedawcy po zmianach w prawie konsumenckim

Obowiązki sprzedawcy po zmianach w prawie konsumenckim                 Nowe przepisy o prawach konsumenta, które wejdą w życie 25 grudnia 2014 r., w ocenie ekspertów mają przyczynić się do rozwoju handlu w Internecie. Zyskają przede wszystkim klienci, którzy będą mieli większą jasność, co i po jakiej cenie zamawiają, będą też mogli łatwiej reklamować towar. Dla przedsiębiorców […]

Więcej >>
ZMIANY W KRS

W dniu wczorajszym rząd przyjął projekt ustawy o zmianach w Krajowym Rejestrze Sądowym. Projekt przewiduje przyspieszenie procedury zakładania spółek. Nowatorskim pomysłem jest nadawanie numerów NIP i REGON już w dniu wpisu do KRS i automatyczne dopisanie ich do rejestru. Należy jednak pamiętać, że dzień wpisu nie jest równoznaczny z dniem złożenia wniosku.  Do tej pory […]

Więcej >>
Badania profilaktyczne ważne też u innego pracodawcy od 01 kwietnia 2015r

Od 1 kwietnia 2015 r. zgodnie z § 11 pkt 2 dodanym do art. 229 K.p., nie będą podlegały badaniom wstępnym osoby przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie wystawionym przez poprzedniego […]

Więcej >>
Zobacz wszystkie wpisy >>

e-PARTNERZY