• .
  • .
  • .

Aktualności

Nagroda Dziennikarzy w kategorii Jachty Żaglowe dla SOLINA YACHT.

Gratulacje dla Pana Marka Ujdy za zdobycie nagrody składają Zbigniew Burchan oraz pracownicy Kancelarii Podatkowej e-bilans.          

Więcej >>
Będzie nowy wniosek o zwrot VAT z zagranicy !!!

Od 2015 r. obowiązywać będzie nowy zestaw danych, które znaleźć muszą się na wniosku składanym w związku ze zwrotem VAT w przypadku czynności za granicą, które dają możliwość odliczenia VAT. Do wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej za 2014r., składanych w 2015r. stosować będzie się przepisy dotychczasowe.  Natomiast nowe zasady obejmą wnioski za rok [...]

Więcej >>
ABOLICJA DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK !!!

ABOLICJA DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK !!!15 stycznia 2015r. upływa termin złożenia wniosku o umorzenie zaległych składek ubezpieczeniowych. Informujemy, że osoby, które nie zapłaciły należnych składek za lata ubiegłe, mogą wnioskować w ZUS o anulowanie tego długu.               Dzięki przepisom ustawy abolicyjnej osoby prowadzące działalność (oraz te, które już nie prowadzą działalności gospodarczej) zadłużone w ZUS [...]

Więcej >>
Zobacz wszystkie wpisy >>

Ważne wydarzenia

Pełne odliczenie VAT nie jest możliwe bez badań technicznych samochodu

Prawo do odliczenia pełnej kwoty VAT przysługuje podatnikom wykorzystującym samochody wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Pojazdy te wymienia się m.in. w  art. 86a ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy o VAT. Spełnienie wymagań technicznych dla tych pojazdów stwierdza się na podstawie zaświadczenia z dodatkowych badań technicznych przeprowadzonych przez OSKP, jak i dowodu rejestracyjnego z właściwą adnotacją.     Czytaj więcej na: http://www.gazetapodatkowa.pl/pelne-odliczenie-vat-nie-jest-mozliwe-bez-badan-technicznych-2014-90,artykul,135743.html

Więcej >>
Ministerstwo Gospodarki chce usprawnić CEIDG ?

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, czyli ewidencja przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, jako system teleinformatyczny funkcjonuje od 2011 r. Niestety, jak informuje Ministerstwo Gospodarki, w ciągu 3 lat jej działania tylko 3% przedsiębiorców dokonało wpisu do CEIDG w formie elektronicznej. Polscy przedsiębiorcy nadal wybierają osobisty kontakt z urzędem. Co jest tego przyczyną i jakie plany w związku z tym ma Ministerstwo?   Czytaj [...]

Więcej >>
Pracodawco !!! chroń wynagrodzenie pracownika przed nadmiernymi potrąceniami

Pracodawco !!! chroń wynagrodzenie pracownika przed nadmiernymi potrąceniami Kwoty wolne od potrąceń w 2015 r. Znajomość kwot wolnych od potrąceń obowiązujących w danym roku jest niezbędna do prawidłowego ustalenia poziomu wynagrodzenia wolnego od zajęcia. Kwoty te zmieniają się wraz ze zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę na dany rok. W przyszłym roku, wzorem lat ubiegłych, ulegną one podwyższeniu. Czytaj więcej [...]

Więcej >>
Zobacz wszystkie wpisy >>

e-PARTNERZY